Gospodarstwo powstało w 1914 roku

W 1914 roku w Ostrowi Mazowieckiej, przy obecnej ulicy Bolesława Prusa, powstało gospodarstwo ogrodnicze. Jego pomysłodawcą i założycielem był Teofil Czerwonko. Twórca przedsięwzięcia urodził się w 1880 roku w Warce. Już jako młody chłopak interesował się ogrodnictwem i pobierał nauki w Warszawie, u słynnego Jana Ulricha. W 1905 roku służył w armii carskiej na legendarnym pancerniku Potiomkin. Tuż przed buntem załogi zszedł on z okrętu, dzięki czemu (w cudowny sposób!) ocalał. W 1908 roku Teofil zawarł związek małżeński z Aleksandrą Jakubowską – córką powstańca styczniowego, rządcy majątku Ossolińskich w Sterdyni – Marcelego Jakubowskiego. Teofil Czerwonko był ojcem 7 dzieci: Marianny, Janiny, Kazimierza, Jadwigi, Zygmunta, Edwarda oraz Krystyny. W 1914 roku zakupił w Ostrowi Mazowieckiej działkę o powierzchni 3 ha, położoną między ulicami Bolesława Prusa i Sielską. W tym miejscu założył gospodarstwo ogrodnicze o następujących profilach: sadownictwo, warzywnictwo, kwiaciarstwo i szkółkarstwo, produkcja pod osłonami (szklarnie, inspekty). Wzdłuż posesji przy obecnej ulicy Prusa (niegdyś Różańskiej) Teofil posadził lipy, które rosną do dnia dzisiejszego i są znakiem rozpoznawczym gospodarstwa ogrodniczego. W prowadzeniu gospodarstwa pomagały Teofilowi dzieci. Najdłużej i najbliżej związany był z ojcem syn Edward, który razem z żoną Stanisławą przejął gospodarstwo w latach pięćdziesiątych. Było to drugie pokolenie Czerwonków, podtrzymujące ogrodniczą tradycję oraz produkcję. W latach siedemdziesiątych profil gospodarstwa uległ wyraźnej zmianie. Miało to ścisły związek z wywłaszczeniem ziemi, na której znajdował się sad. Dominować wówczas zaczęła produkcja warzyw gruntowych i warzyw pod osłonami, w latach osiemdziesiątych zaś specjalizacją stała się uprawa begonii bulwiastej oraz begonii stale kwitnącej. Na początku lat dziewięćdziesiątych Stanisława i Edward przekazali gospodarstwo swoim następcom: Ewie i Zbigniewowi, którzy są już trzecim pokoleniem kontynuującym ogrodniczą tradycję rodzinną. Dostosowując się do zapotrzebowania rynku, zmienili oni profil gospodarstwa. Wprowadzili produkcję kwiatów rabatowych, balkonowych i bylin. Z biegiem lat poszerzyli asortyment o krzewy ozdobne i iglaki. Tym działem produkcji zajmuje się córka Ewy i Zbigniewa – Dominika - przyszła właścicielka gospodarstwa. W 2014 roku gospodarstwo ogrodnicze obchodzi stulecie swego istnienia. Na cześć posadzonych w 1914 roku lip przyjmuje ono nazwę „Pod Lipami”. Mimo wielu tragicznych wydarzeń, niedogodności i zagrożeń historycznych gospodarstwo przetrwało. To dzięki wytrwałości, pracowitości, uczciwości, licznym wyrzeczeniom i ogromnemu zaangażowaniu każdego pokolenia Czerwonków możemy obchodzić tak piękny jubileusz.

ewa_z_mezem